Garantie- en servicevoorwaarden

Dog Runner produceert kwalitatief hoogwaardige hondenloopbanden en streeft naar een zo goed mogelijke afhandeling van serviceklachten voor dealer en consument.
Mede door de hoogstaande kwaliteit van de producten en de best mogelijke serviceverlening kan Dog Runner het verschil maken t.o.v. andere leveranciers. Correct uitgevoerde serviceverlening is een van de essentiële onderdelen voor een succesvolle verkoop en gebruik van onze Dog Runner-producten.

1. Garantiebepaling

De garantietermijn gaat in op het moment van aankoop. De originele factuur of aankoopnota dient als garantiebewijs. Zonder voorlegging van de originele factuur of aankoopnota heeft de consument geen recht op garantie.

De onderstaande garantieperiode is van toepassing en heeft betrekking op constructie- en materiaalfouten die al bij levering aanwezig zijn of op gebreken die bij normaal gebruik tijdens de garantieperiode ontstaan.

Productgroep Garantietermijn
Dog Runner: alle loopbanden 2 jaar
Dog Runner: Aqua Runner 2 jaar

Uitgesloten van de garantie zijn schades ontstaan door het volgende:

• Verkeerd of ondeskundig gebruik;
• Normale slijtage;
• Abnormale belastingen en belastingen met meer dan het toegestane gebruikersgewicht;
• Gevolgen van ondeskundige behandeling;
• Oneigenlijk gebruik van het apparaat;
• Beschadiging door eigenaar en/of derden;
• Wijziging van de originele constructie of uitrusting;
• Gebruik bij vervanging van niet originele onderdelen;
• Technische interventie of modificatie door derden;
• Beschadigde verpakking;
• Schade ontstaan als gevolg van het niet correct onderhouden van de loopband (bv. tijdig smeren, controleren bouten, schoonmaken …);
• Schade ontstaan door het product niet in een droge en afgeschermde ruimte te plaatsen.

2. Serviceprocedure

De dealer is het aanspreekpunt voor de consument van aangelegenheden betreffende garanties op producten die bij de dealer zijn gekocht.
In het geval dat de consument een klacht bij de dealer gemeld heeft zal de dealer deze klacht in behandeling nemen en indien nodig een reparatie uitvoeren en/of het benodigde onderdeel bij Dog Runner bestellen.

Hoe bestelt de dealer een onderdeel bij Dog Runner?
Door middel van het invullen van het formulier voor onderdelen kan de dealer onderdelen bestellen. Het formulier dient gemaild te worden naar [email protected]

Indien een klacht door de dealer niet opgelost kan worden, zal Dog Runner de klacht in behandeling nemen. Op basis van het ontvangen serviceformulier beoordeelt Dog Runner of de klacht met een telefonisch advies van een Dog Runner-medewerker of met het opsturen van een onderdeel opgelost kan worden. Indien dit niet mogelijk is, dient de dealer de nodige actie te ondernemen om de klacht op te lossen.
Indien uit de beoordeling blijkt dat een reparatie van het apparaat ter plekke noodzakelijk neemt de dealer de actie tot het maken van een afspraak.

Hoe meldt de dealer een klacht bij Dog Runner?
De dealer meldt een klacht d.m.v. het opsturen van een compleet ingevuld serviceformulier per e-mail, met aangifte van dealergegevens, consumentgegevens, artikel -nummer en -naam, datum van aankoop, klachtanalyse en de plaats waar het apparaat zich bevindt. De aankoopnota dient eveneens meegestuurd te worden ter beoordeling of het apparaat nog binnen de garantietermijn valt. Gebruik hiervoor het standaard serviceformulier van Dog Runner.

Het service formulier dient gemaild te worden naar [email protected] of kan ook online ingevuld worden via de website www.dogrunner.be

De Dog Runner-medewerker beoordeelt op basis van de garantiebepaling of de klacht terecht is en of het formulier compleet ingevuld is en binnen of buiten de garantie valt. Indien het formulier niet compleet ingevuld is, dient de Dog Runner-medewerker de dealer te vragen het formulier compleet ingevuld aan te leveren. Enkel compleet ingevulde serviceformulieren komen in aanmerking voor verdere behandeling van de klacht.

Binnen de garantietermijn zullen hiervoor geen kosten aangerekend worden, als het om constructie- en/of materiaalfouten gaat die al bij levering aanwezig zijn of om gebreken die bij normaal gebruik ontstaan zijn (zoals in de garantievoorwaarden beschreven).

In het geval dat de eindgebruiker een gebrek aan het apparaat aangeeft maar de monteur constateert dat het apparaat niet correct is gemonteerd, en hij aan huis is geweest, worden voorrij- en arbeidskosten gefactureerd door de dealer aan de consument.