Laatst aangepast op 17/02/2020

Privacybeleid

Wij zijn Dog Runner (Spanadra bvba), gevestigd te Scheldedijk 52 , 9200 Dendermonde, met ondernemingsnummer BE 0879.598.176.

In dit Privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verzamelen en hoe wij deze gebruiken en delen om onze dienstverlening te verbeteren.

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van onze Algemene Voorwaarden.

Verzamelen van persoonsgegevens

Dog Runner gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Wij beschermen je privacy op de volgende manieren:
 • Je persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling (zoals het koerierbedrijf).
 • Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
 • Je transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd zodat hackers geen kans krijgen.
 • Als klant kan je enkel geselecteerde promotionele e-mails ontvangen met betrekking tot eigen en gelijksoortige producten uit het aanbod van Dog Runner. Als je geen berichten meer wilt ontvangen van Dog Runner, dan kan je je te allen tijde uitschrijven door heel eenvoudig de uitschrijflink onderaan de mails aan te klikken of door een mail te sturen naar [email protected]. Wij sturen je dan geen mailings of nieuwsbrieven meer.
 • Als je ons jetelefoonnummer hebt meegedeeld, zal je alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om je te informeren over die vragen of bestellingen die je aangevraagd hebt.
 • Als je ons je GSM-nummer via het web meedeelt, zal je alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om je te informeren over die vragen of bestellingen die je aangevraagd hebt.
Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn. We gebruiken je gegevens niet om je te contacteren voor andere doeleinden zonder je toestemming.
Als je een bestelling plaatst bij Dog Runner kunnen we de volgende gegevens van je vragen:
 • Je naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van je loopband correct af te handelen.
 • Je e-mailadres, zodat we je op de hoogte kunnen houden van je bestelling.
 • Betalingsinformatie, zoals je kredietkaart- of bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken we om je bestelling veilig af te ronden.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Dog Runner niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). Jij bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan je gebruikersprofiel is gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij je contacteren alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Bij Dog Runner kan je je aankoop gespreid en op je eigen ritme terugbetalen dankzij onze samenwerking met Santander Consumer Finance. De kredietopening van Santander laat je toe om op je eigen ritme terug te betalen met een minimum maandbedrag gespreid over een maximum termijn. Je beschikt over een geldreserve zodat je je aankoop kan spreiden in kleine maandbedragen. Kies de loopband dat je wil aankopen in onze webshop, voeg het toe in je winkelkarretje en kies bij de betaalwijze voor de optie “betalen in delen”. Is er iets niet duidelijk of wil je graag dat wij voor jou een kredietaanvraag indienen? Mail dan naar [email protected]

* Kredietvorm: kredietopening van onbepaalde duur onder voorbehoud van aanvaarding van de kredietaanvraag op basis van uw kredietwaardigheidsbeoordeling door Santander Consumer Finance Benelux B.V., kredietgever, Belgisch bijkantoor te Guldensporenpark 81, 9820 Merelbeke met maatschappelijke zetel te Winthontlaan 171, NL-3526 KV Utrecht.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Rechten van de betrokkene

 • Conform art. 15 AVG heb je het recht om informatie op te vragen over je persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven.
 • Conform art. 16 AVG heb je het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen.
 • Conform art. 17 AVG heb je het recht te verzoeken om verwijdering van jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking:
  • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen,
  • een wettelijke verplichting na te komen,
  • om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist.
 • Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen, voor zover:
  • je de juistheid van de gegevens ontkent,
  • de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen,
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar je heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG.
 • Conform Art. 20 AVG heb je het recht om je persoonlijke gegevens die je ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen.
 • Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kan je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van je gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.